▶ Android Flash Player

▶ Android Flash Player

4.11 - 1251 ratings - Source

Adobe Flash Player dla telefonA³w z systemem Android instalatora lub tabletki, w prosty sposA³b! Flash Player moA¼na uruchomiA‡ z poziomu przeglA…darki internetowej (jako plug-in przeglA…darki) lub na urzA…dzeniach przenoA›nych, a jednostkowe wersje aplikacji sA… rA³wnieA¼ dostA™pne dla systemA³w Windows i Mac OS X, przeznaczony gA‚A³wnie dla programistA³w. Flash Player uruchamia pliki SWF, ktA³re mogA… byA‡ utworzone przez narzA™dzie Adobe Flash Profesjonalne tworzenia przez Adobe Flex lub wielu innych narzA™dzi firm Macromedia i trzecim. Flash Player zostaA‚ stworzony przez Macromedia, a obecnie opracowywane i dystrybuowane przez firmA™ Adobe Systems po jego nabyciu. Program Flash Player obsA‚uguje grafiki wektorowej i rastrowej, grafiki 3D, wbudowany jA™zyk skryptowy o nazwie ActionScript wykonywane w ActionScript Virtual Machine i transmisje strumieniowe wideo i audio. ActionScript jest oparty na ECMAScript oraz obsA‚uguje kodu obiektowego, i moA¼e byA‡ w porA³wnaniu do JavaScript. Adobe Flash Player to czas pracy, ktA³ry wykonuje i wyA›wietla zawartoA›A‡ z przewidzianym pliku SWF, mimo A¼e nie ma wbudowane funkcje do modyfikacji pliku SWF w czasie wykonywania. MoA¼na go uruchomiA‡ oprogramowanie napisane w jA™zyku programowania ActionScript, ktA³ry umoA¼liwia manipulowanie runtime tekstowych, danych, grafiki wektorowe, grafiki rastrowej, dAowiA™k i wideo. Gracz moA¼e rA³wnieA¼ uzyskaA‡ dostA™p do niektA³rych podA‚A…czonych urzA…dzeA„ sprzA™towych, w tym kamer internetowych i mikrofonA³w, po pozwolenie na samo zostaA‚o udzielone przez uA¼ytkownika. Flash Player jest uA¼ywane wewnA™trznie przez Adobe (Adobe Integrated Runtime AIR), w celu zapewnienia A›rodowiska uruchomieniowego cross-platform dla aplikacji desktopowych i mobilnych aplikacji. Adobe AIR obsA‚uguje zainstalowania aplikacji na Windows, Linux, OS X i niektA³rych telefonach systemA³w operacyjnych, takich jak iOS i Android. Aplikacje Flash muszA… byA‡ specjalnie zbudowany dla A›rodowiska wykonawczego Adobe AIR w celu wykorzystania dodatkowych funkcji dostA™pnych, takich jak integracja systemu plikA³w, rodzimych rozszerzeA„ klienta, okna rodzimego / integracji ekranem, integracji pasek zadaA„ / dok, i integracjA™ sprzA™tu z podA‚A…czonych urzA…dzeA„ akcelerometr oraz GPS. Formaty multimedialne Flash Player to przede wszystkim grafika i multimedia platformy i wspiera grafiki rastrowej i grafiki wektorowej od jego najwczeA›niejszych wersji. ObsA‚uguje nastA™pujA…ce formaty multimedialne, ktA³re rA³A¼ne moA¼e natywnie dekodowaA‡ i odtwarzania. MP3: Wsparcie dla dekodowania i odtwarzania strumieniowego MPEG-2 Audio Layer III (MP3) dAowiA™k zostaA‚ wprowadzony w programie Flash Player 4. Pliki MP3 mogA… byA‡ dostA™pne i odtwarzane z serwera za poA›rednictwem protokoA‚u HTTP lub osadzony w pliku SWF, ktA³ry jest rA³wnieA¼ Format transmisji strumieniowej. FLV: Wsparcie dla dekodowania i odtwarzania obrazu i dAowiA™ku wewnA…trz Flash Video (FLV i F4V) plikA³w, w formacie opracowanym przez firmA™ Adobe Systems i Macromedia. Flash Video jest tylko format kontenera i obsA‚uguje wiele rA³A¼nych kodekA³w wideo, takich jak Sorenson Spark, VP6, a ostatnio H.264. [17] Flash Player wykorzystuje akceleracjA™ sprzA™towA… do wyA›wietlania filmu, w ktA³rym wystA™puje, z wykorzystaniem technologii takich jak DirectX Video Acceleration i OpenGL aby to zrobiA‡. Flash Video jest uA¼ywany przez YouTube, [18] Hulu, [19], Yahoo Video, BBC Online [20], a inni dostawcy aktualnoA›ci. Pliki FLV moA¼na odtwarzaA‡ z serwera za pomocA… HTTP progresywnego pobierania, a takA¼e moA¼e byA‡ osadzony w pliku SWF. Flash Video mogA… byA‡ rA³wnieA¼ przesyA‚ane poprzez RTMP przy uA¼yciu serwera Adobe Flash Multimedia lub innego takiego oprogramowania po stronie serwera. PNG: Wsparcie dekodowania i renderowania Portable Network Graphics (PNG) obrazy, zarA³wno w jego 24-bitowy (nieprzezroczyste) i 32-bitowy (pA³A‚przezroczyste) wariantA³w. Flash Player 11 moA¼e takA¼e kodowaA‡ bitmapy PNG za pomocA… kodu ActionScript. JPEG: Wsparcie dekodowania i renderowania skompresowane obrazy w formacie JPEG. Flash Player 10 dodano wsparcie dla zaawansowanego standardu kompresji obrazu JPEG-XR opracowany przez Micosoft Corporation, co skutkuje lepszA… kompresjA™ i jakoA›ci niA¼ JPEG. JPEG-XR umoA¼liwia bezstratnA… kompresjA™ stratnA… i przejrzystoA›ci lub bez kanaA‚u alfa. Flash Player 11 moA¼e takA¼e kodowaA‡ JPEG lub JPEG-XR bitmapy za pomocA… kodu ActionScript. GIF: Wsparcie dekodowania i renderowania sprA™A¼one Graphics Interchange Format (GIF), w pojedynczych zdjA™A‡ warianty tylko. Aadowanie GIF wielu klatek wyA›wietla tylko pierwszy obraz frame.kind oprogramowania serwera, takich jak MySQL. Najlepsze wyszukiwania: 1 -: Zainstaluj Adobe Flash Player Na Android 4.0 a Up! 2 - Get Adobe Flash Player na dowolnej Android urzA…dzenia - AKTUALIZACJA 2015 3 - Zainstaluj Adobe Flash Player na Android KitKat 4.4 4 - zainstalowaA‡ adobe flash player na android 4.4.2 KitKat (wszelkie urzA…dzenia) 5 - Zainstaluj Adobe Flash Player do dowolnego urzA…dzenia z systemem Android 6 - Zainstaluj Adobe Flash Player na telefony z systemem Android 7 - zainstalowanie Flash Player na telefon lub tablet z systemem Android 8 - Zainstaluj wtyczkA™ Flash na dowolnej Android KitKat Phone! 9 - Instalacja / Pobierz Adobe Flash Player Dla wszystkich urzA…dzeA„ z systemem Android 10 - zainstalowaA‡ Adobe Flash Player na Android 4.4 KitKat [Przewodnik] 11 - Zainstaluj Adobe Flash Player na urzA…dzenia z systemem Android JAKIKOLWIEK! 12 - Zainstaluj Adobe Flash Player na dowolnej Android urzA…dzeA„ Przewodnik 13 - Get Adobe Flash Player dla wszystkich urzA…dzeA„ z systemem Android 14 - zainstalowaA‡ Adobe Flash Player na Samsung Galaxy S4 15 - Zainstaluj Adobe Flash Player na Galaxy S5! 16 - Zainstaluj Adobe Flash Player na Android 2.2 Tablety dla Online Video 17 - RA™czna instalacja Flash Player na urzA…dzenia z systemem Android 18 - ZAGRAJ Flash Player S4, UWAGA 3 ANDROID 4.4, 4.3, 4.2.2 i 4.1.2 19 -: vom Instalacja Adobe Flash Player auf Android [deutsch] [HD] 20 - Zainstaluj Adobe Flash Player a Adblock Plus - Samsung Galaxy S5 [How-To] 21 - Pobierz i zainstaluj program Adobe Flash Player na wszystkich urzA…dzeniach z systemem Android 22 - Zainstaluj Adobe Flash Player na dowolnym urzA…dzeniu z systemem Android 2.3-4.4 bieA¼A…co! 23 - Instalacja Adobe Flash na Google Nexus 7 Tablet Android Jellybean i innych urzA…dzeA„ 24 - Jak zainstalowaA‡ Adobe Flash Player na Androida lizaka i innych android 25 - Zainstaluj Adobe Flash Player w HTC One [How-To] 26 - Zainstaluj Adobe Flash Player na dowolnym urzA…dzeniu z systemem Android (listopad 2014) 27 - Instalacja Adobe Flash Player dla urzA…dzeA„ z systemem Android 28 - LG Motion - Zainstaluj Adobe Flash Player na Androida 4 29 - Zainstaluj Adobe Flash Player na Android telefonu komA³rkowego 30 - zainstalowaA‡ Adobe Flash na Android 4.1+ (Jelly Bean) 31 - RA™czne zainstalowaA‡ Adobe Flash Player w na dowolnej Android urzA…dzenie na bieA¼A…co! 32 - Instalacja Adobe Flash player na urzA…dzenia z systemem Android 33 - Zainstaluj Adobe Flash Player na Android 4.1 UrzA…dzeA„ 34 - Nexus 5 - Instalacja Adobe Flash Player dla Android OS 4.4 KitKat 35 - Zainstaluj Adobe Flash Player Aby Any urzA…dzenia z systemem Android 36 - zainstalowaA‡ Adobe Flash Player na Android smartphone 37 - CMO instalar Flash Player en cualquier Dispositivo Androida (root nie necesario) (samouczek) 38 - Samsung Galaxy S3: Zainstaluj Adobe Flash Player 39 - Zainstaluj Adobe Flash Player na dowolnej Androida 40 - zainstalowaA‡ Adobe Flash Player na Androida 41 - pobraA‡ i zainstalowaA‡ Adobe Flash Player na urzA…dzeniach z systemem Android 42 - Get Adobe Flash Player na Samsung Galaxy Note 4 43 - Zainstaluj Adobe Flash Player na Android Lollipop 5.0 / 5.0.1 / 5.0.2 44 - Zainstaluj Adobe Flash Player na Android KitKat 4.4 45 - Descargar Flash Player para Android 46 - Zainstaluj Adobe Flash Player na urzA…dzenia z systemem Android JAKIKOLWIEK! 47 - zainstalowaA‡ Adobe Flash Player na Androida [2015] 48 - Pobierz i zainstaluj apk Adobe Flash Player na urzA…dzenia z systemem Android 49 - Zainstaluj Flash Player na Samsung Galaxy S4 (i wszelkie inne urzA…dzenia Android) 50 - zainstalowaA‡ Adobe Flash Player na telefon androidAdobe Flash Player dla telefonA³w z systemem Android instalatora lub tabletki, w prosty sposA³b!


Title:▶ Android Flash Player
Author:▶ Android Flash Player - Polski
Publisher:▶ Android Flash Player - Polski - 2015-03-05
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming