iPod Fan iPod nano入門・活用ガイド第4世代iPod nano対応版

iPod Fan iPod nano入門・活用ガイド第4世代iPod nano対応版

4.11 - 1251 ratings - Source

iPod nanoara½ia„a–¹a‚’aƒža‚¹a‚iaƒ¼a™a‚‹aŸa‚arespeona›casa™a€‚aŸoaœncš„aoa“auama‚‚aia‚a‚“a€iPod nanoa‚’100%aarc”ua™a‚‹aŸa‚ara•a¾a–a¾aoaƒ†a‚maƒ‹aƒƒa‚ma‚‚ao€e¼‰a€‚GeniusacŸeƒ½a‚’ase¼‰a—aŸiPod nano(2008a¹a9aœˆc™oap²)auiTunes 8alarŒa…uam¾aiœa—aba„a¾a™a€‚iPod nano a†…ara›²a‚„a†™cœŸaƒ‡aƒ¼a‚iamaara¾a¾ala€a„cureusaršaraiaˆaœŸcŠpa…‹alaˆra‚Ša¾a™a€‚ 335PM - a–i Do Wou Want toreset YouriPod? Tns eb‡a€Ž AcsatAl \ pur seltrqs WA¼ursWmAuq CApnlA¼nI ec mAumAu aƒia‚caƒ³aƒiaoŒaƒbaƒ¼a†’a€Œeusarša€asa€ŒReset Settings a€a‚’eca³ a¾a™a€‚


Title:iPod Fan iPod nano入門・活用ガイド第4世代iPod nano対応版
Author:丸山陽子, iPod Fan編集部
Publisher:マイナビ - 2008-11-11
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming