Opuscula omnia Thomae de Vio Caietani, cardinalis tit. S. Xisti, in tres distincta tomos, variis quaestionibus cum suis conclusionibus, ... Quibus accessere ad obiecta aliqua sanè quàm acutae responsiones, ..

Opuscula omnia Thomae de Vio Caietani, cardinalis tit. S. Xisti, in tres distincta tomos, variis quaestionibus cum suis conclusionibus, ... Quibus accessere ad obiecta aliqua sanè quàm acutae responsiones, ..

4.11 - 1251 ratings - Source

C A P V T X X V ll . , l X l in code m AiG.cap. conclufiuAuch Aio Tola ;La a#39;AAsfiAs casu hacresis Papasubia#39;icirur ecclefiz, ira Q a] faz-\2o n ... PrimA², qa cA³Asras libera haber porcstzrAo dcppnAodla#39; princAsz cae ChAsstAsanz EmplAsusitchDC Ia#39;nstla#39;rurione aApa#39;r ad rAps, scilAs :cr .... SieApAm meua€œ nA³ eficAsr in nec ffarAps , qAsio Da€usg dedla#39;c semeripsum cccla#39;iar , desicicr illIa#39; in neccffartisJeruaris ex p re ... !audi 8; gloria DApta#39; nostna#39; lesu C hxistAs.


Title:Opuscula omnia Thomae de Vio Caietani, cardinalis tit. S. Xisti, in tres distincta tomos, variis quaestionibus cum suis conclusionibus, ... Quibus accessere ad obiecta aliqua sanè quàm acutae responsiones, ..
Author:Tommaso De Vio
Publisher: - 1558
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming