Praxis episcopalis prima [-secunda] pars ...

Praxis episcopalis prima [-secunda] pars ...

4.11 - 1251 ratings - Source

ElErEdaamp;E³^N.E³Nƒ.Ei.E³6 \.vtr.\ .c.fi Eptfcopm, de ... Verum ego cehie-. rem cum fecunda opinione.quam etiam iequitiirNauar.i* manual.in noua impref* fionebSalt; quiaelt fAiuorabihor.Nec vrgent contraria ... in fauoicm anjmarum.Vide Abb. m e.Dtm, c. Detu, t]uiyAr.e.dep(ien.(Ap rem. nam fauor ampliaa#39; priuilcgiHrn, quod fi:pra veiextta. iusinanbsp;...


Title:Praxis episcopalis prima [-secunda] pars ...
Author:Tommaso Zerola
Publisher: - 1615
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming