Self-Defense Against the Use of Force in International Law

Self-Defense Against the Use of Force in International Law

4.11 - 1251 ratings - Source

Iz vsebine: 1. Samoobramba v obdobju pred Ligo narodov, 2. Dogovor Lige narodov, 3. PariAika pogodba, 4. 51. Alen Listine ZdruA¾enih narodov, 5. Individualna samoobramba, 6. Praksa kolektivne samoobrambe (s strani tretje drA¾ave, regionalne organizacije, skupine drA¾av s popolno odobritvijo ZdruA¾enih narodov), sklepi: samoobramba kot poglavitna sestavina kolektivnega varnostnega sistema in kot oblika dela za pospeAievanje mednarodnega miru.Iz vsebine: 1.


Title:Self-Defense Against the Use of Force in International Law
Author:Stanimir A. Alexandrov
Publisher:Martinus Nijhoff Publishers - 1996
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming